15 TAŞINMAZ SATIŞA ÇIKARILIYOR

Düzce Belediyesi mücavir alan içinde belirlenen 15 adet arsa için satış kararı aldı. Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan arsaların düzenlenen açık teklif usulü artırma ile satışı yapılacak.

15 TAŞINMAZ SATIŞA ÇIKARILIYOR
2.11.2023 - 15:53
Kaynak: Haber Merkezi

Düzce Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, mülkiyeti belediyeye ait
olan 15 adet taşınmazın 2886 Devlet İhale Yasasının ilgili maddeleri
uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırmayla satılacağını duyurdu. 14 Kasım
2023 Salı günü Düzce Belediyesi Merkez Bina Encümen Salonu’nda
düzenlenecek ihale için gerekli şartlar da açıklandı.

İhaleler saat 14.00 itibariyle ilk arsanın satışı ile başlayacak ve saat
17.30’daki son ihale ile tamamlanacak. İhale edilecek mülklere ait
geçici teminat tutarları %3 oranında olup, Katma Değer Vergisi Kanunun
17/4-p maddesi uyarınca (K.D.V.‘den istisna) K.D.V. muaf olup tahmini
satış bedelleri ve ihale teminat tutarları, aşağıda olduğu gibidir.

15 Adet Arsa Satış Listesi

NO      MAHALLE ADA     PARSEL  M2      CİNSİ   TAHMİNİ BEDEL   GEÇİCİ TEMİNAT
TUATARI İHALE SAATİ
1       SARAYYERİ       3179    8       762.87  ARSA    ₺     2,059,749.00      ₺       
61,792.47       14:00
2       AĞA            1443     1       271.14  ARSA    ₺        813,420.00     ₺       
24,402.60       14:15
3       ÇAKIRLAR        2774    3       982.99  ARSA    ₺     1,965,980.00      ₺       58,979.40       14:30
4       ARAPÇİFTLİĞİ    729     4       814.58  ARSA    ₺     2,117,908.00      ₺       
63,537.24       14:45
5       ARAPÇİFTLİĞİ    2635    1       2629.14 ARSA    ₺     6,835,764.00      ₺     
205,072.92      15:00
6       ARAPÇİFTLİĞİ    2644    1       1619.48 ARSA    ₺     4,210,648.00      ₺     
126,319.44      15:15
7       ARAPÇİFTLİĞİ    2643    4       1791.46 ARSA    ₺     4,657,796.00      ₺     
139,733.88      15:30
8       ÇAMKÖY          1397    32      329.23  ARSA    ₺        855,998.00     ₺       
25,679.94       15:45
9       BEYCİLER        552     10      400.00  ARSA    ₺     1,200,000.00      ₺       36,000.00       16:00
10      AZİZİYE         2661    1       1387.00 ARSA    ₺     5,548,000.00      ₺     
166,440.00      16:15
11      NALBANTOĞLU     2414    9       1306.57 ARSA    ₺     3,725,000.00      ₺     
111,750.00      16:30
12      BEYCİLER        726     17      1277.03 ARSA    ₺     3,150,000.00      ₺       
94,500.00       16:45
13      BEYCİLER        727     16      1344.05 ARSA    ₺     3,350,000.00      ₺     
100,500.00      17:00
14      BEYCİLER        728     11      780.18  ARSA    ₺     2,000,000.00      ₺       
60,000.00       17:15
15      BESLANBEY       1591    23      2751.16 ARSA    ₺   15,000,000.00       ₺     
450,000.00      17:30

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:
* Kanuni ikametgâh belgesi (E-Devlet veya Nüfus Müdürlüğü'nden)
* Nüfus kayıt örneği (E-Devlet veya Nüfus Müdürlüğü'nden)
* İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter
tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi,
Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi.
* Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca
imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
* İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına
başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter
onaylı imza beyannamesi vermesi.
* 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 26. maddesinde belirtilen
değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının verilmesi.
* İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden
yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair
borcu yoktur yazısı.
*İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen
belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar
Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler.
* İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Düzce Belediye Başkanlığı Mali
Hizmetler Müdürlüğünden 500 TL (BeşyüzTürklirasi) makbuz alındısı
karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir. İstekliler İhaleye
ilişkin şartnameyi emlak istimlâk müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde
bedelsiz olarak görebilir. İlan olunur.


Editör: N. Ölmez

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Düzce Konuralp TV (www.duzcekonuralptv.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.